Privatiems

Verslui

Partneriams

Klientams

Mokymo paslaugos

Mokymo paslaugos

„Ekskomisarų biuras“ turi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją, suteikiančią teisę mokyti apsaugos darbuotojus bei asmenis, norinčius įsigyti šaunamuosius ginklus savigynai. Asmenims, baigusiems šiuos mokymo kursus, išduodami valstybės nustatyto pavyzdžio kursų baigimo pažymėjimai.

Mokymo kursus galime parengti specialiai konkretaus kliento poreikius atitinkančiomis temomis. Klausytojams pateikiamos teorinės ir praktinės žinios, padedančios nuo galimų grėsmių apsaugoti įmonės, asmeninį turtą, nuosavybę. Pateikiami patarimai, kaip elgtis ekstremaliomis aplinkybėmis, kriminalinių nusikaltimų, šantažo, užpuolimų ir kitais atvejais.

Organizuojami praktiniai kovinės savigynos, saugaus elgesio su ginklais, bei praktinio šaudymo seminarai.

Kursai organizuojami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Mažeikiuose.

Apsaugos darbuotojo kursai

Kursantai ruošiami pagal Valstybės nustatytą mokymo programą. Šie kursai yra privalomi visiems norintiems dirbti arba dirbantiems apsaugoje. Sėkmingai išlaikę baigiamąjį egzaminą, kursantai gauna Valstybės nustatyto pavyzdžio baigiamojo egzamino pažymėjimą ir gali kreiptis į policiją dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo gavimo.

Kursų trukmė – 52 akademinės valandos.
Kursų kaina – 90 €.

Registracija: saudykla.lt arba telefonu +370 5 210 23 40

Apsaugos darbuotojo kvalifikacijos kėlimo kursai

„Ekskomisarų Biuras“ organizuoja specialius kursus apsaugos darbuotojams, norintiems atnaujinti žinias bei kelti kvalifikaciją. Šiuose kursuose nagrinėjami saugos teisiniai pagrindai, objektų, asmenų, krovinių apsaugos organizavimo taktika, apsaugos darbuotojų veiksmai ekstremaliomis aplinkybėmis, jiems keliami moraliniai, etiniai bei psichologiniai reikalavimai.
Kursai gali būti organizuojami pagal konkrečius kliento poreikius.

Šaunamojo ginklo turėjimo savigynai mokymo kursai

Mokymų dalyviai supažindinami su šaunamųjų ginklų rūšimis, kategorijomis bei veikimo principais. Nagrinėjami šaunamojo ginklo įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo teisiniai ir praktiniai aspektai. Mokymų metu įsisavintos žinios įtvirtinamos praktinių užsiėmimų „Ekskomisarų biuro“ šaudykloje metu. Sėkmingai išlaikę baigiamąjį egzaminą, kursantai gauna Valstybės nustatyto pavyzdžio baigiamojo egzamino pažymėjimą.

Kursų trukmė – 30 akademinių valandų.

Kursų kaina – 85 €.

Registracija: saudykla.lt arba telefonu +370 5 210 23 40

Ekstremalių situacijų valdymo kursai

Kiek kainuoja Jūsų gyvybė? Ar atiduoti raktelius nuo prabangaus automobilio? Ar žiūrėti užpuolikui į akis? Ar esate tikras, kad neįprastos situacijos metu žinosite teisingus atsakymus į panašius klausimus? Mes nelinkime Jums tokių situacijų, mes siekiame, kad likimas būtų Jūsų rankose.

Mokymų metu apžvelgiama kriminogeninė situacija, nagrinėjamas pageidautinas elgesys ekstremalių situacijų (užpuolimas, plėšimas, gaisras ir t.t.) metu.

Specializuoti seminarai Klientui aktualiomis temomis

Jums pageidaujant, surinksime visą reikiamą informaciją bei parengsime išsamų seminarą aktualiomis saugos temomis. Pvz.: dokumentų valdymas ir archyvavimas, dokumentų klastotės ir jų atpažinimo būdai, užpuolimų prevencija ir t.t