Norite įsidarbinti?

Pranešk apie skolą

skolu
 
Nuolat vėluojantys atsiskaitymai dažnai tampa skolomis.
Skolos – ne vien principinis klausimas, tačiau rimtas barjeras verslo plėtrai bei įvairių planų, kuriems reikalingos finansinės investicijos, vykdymui. Kiekviena skola daro neigiamą įtaką santykiams su verslo partneriais,  iškreipia įmonės pinigų srautus bei generuoja apyvartinių lėšų deficitą.

„Ekskomisarų biuro“ verslo saugos skyriaus specialistai vis dažniau sulaukia fizinių bei juridinių asmenų prašymo padėti jiems valdyti įsiskolinimą, atlikti Skolininko mokumo, finansines, turtines padėties, Skolininko įsipareigojimų neįvykdymo aplinkybių analizę bei įvertinti neteisminio skolos  išieškojimo galimybes arba vykdyti neteisminį skolų išieškojimą iš skolingo subjekto netaikant jam priverstinio pobūdžio priemonių. 

Ikiteisminis skolų išieškojimas – viena  iš galimų skolos išieškojimo alternatyvų, kurias mūsų specialistai rekomenduoja išbandyti pirmiausia.
Jei draugiškas priminimas asmeniui ar įmonei apie finansinių įsipareigojimų nevykdymą rezultatų neatneša, siūlome kreipkitės į mūsų specialistus, kurie, vadovaudamiesi skolų valdymo sričiai būtinu etiketu bei netaikydami skolininkui priverstinių priemonių, randa abiems pusėms – tiek debitoriui, tiek kreditoriui – priimtiną kompromisą ir negadina verslo santykių tarp kreditoriaus ir skolininko.
Kreditoriui tereikia pateikti „Ekskomisarų biuro“ verslo saugos skyriaus specialistams skolą pagrindžiančius įrodymus (sąskaitas-faktūras, skolos raštelius ir panašiai) ir pasirašyti paslaugų teikimo sutartį.
Kreditoriai, naudodamiesi „Ekskomisarų biuro“ – patyrusio bei profesionalaus skolų išieškojimo tarpininko – paslaugomis, bendradarbiavimo bei derybų su debitoriumi pagrindu, jiems priklausančius pinigus atgauna paprastai, greitai ir pigiai.
 „Ekskomisarų biuro“ specialistai, siekdami patenkinti savo kliento – fizinio ar juridinio asmens – suinteresuoto  atgauti teisėtai priklausantį debitorinį įsiskolinimą poreikius, naudodami visus galimus, verslo etikai neprieštaraujančius teisėtus metodus ir priemones atliks šiuos veiksmus
 
 • Išanalizuosime susidariusio įsiskolinimo priežastis ir skolininko įsipareigojimų neįvykdymo aplinkybės.
 • Atliksime skolininko mokumo, finansines bei turtines padėties analizę.
 • Įvertinsime neteisminio skolos  išieškojimo galimybes.
 • Atliksime neteisminį skolų išieškojimą iš skolingo subjekto netaikant jam priverstinio pobūdžio priemonių. 
 • Atliksime atsiskaitymų kontrolę. Žodžiu arba raštu priminsime skolininkams apie jų finansinių ar turtinių įsipareigojimų neįvykdymą.
 • Ieškosime priimtino sprendimo kreditoriui bei skolininkui – nustatydami skolininkui galutinius atsiskaitymo terminus, mokėjimo grafikus arba pateiksime skolininkui pasiūlymą išrašyti kreditoriui  paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir pan.
 • Skolininkui nereaguojant į Biuro specialistų neteisminio skolos išieškojimo  atliktus veiksmus konsultuosime  Klientą dėl kitų teisinių galimybių atgauti skolą priverstinio skolos išieškojimo proceso tvarka.
 • Atstovaudami Kliento teisėtą interesą aktyviai dalyvausime priverstinio skolų išieškojimo procese.
 • Bendrausime su antstoliais, padėsime jiems laiku užtikrinti priverstinį teismo sprendimo vykdymą ir atlikti būtinus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus.
 • Nuolat informuojame Klientą apie priverstinio skolų išieškojimo proceso vykdymo eigą, teiksime klientui pasiūlymus ir konsultuosime teisiniais klausimais.
 • Imsimės visų reikalingų, teisėtų, ir gerai moralei neprieštaraujančių veiksmų, kurie užtikrintų maksimaliai efektyvų  Kliento pavedimų vykdymą.