SUSIPAŽINK:

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

„Ekskomisarų biure” kuriama tokia darbo aplinka, kurioje darbuotojai nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių veiksmų, ar kuriais būtų siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti. Kuriama organizacinė kultūra, nustatytos pozityvaus elgesio/etikos taisyklės, sukuriama sveika darbo aplinka, kurioje darbuotojai jaučiasi vertinami, užtikrinama palankesnė darbo kultūra ir pasiekiama geresnių veiklos rezultatų. Kuriant tokią aplinką įtraukiami visų grandžių darbuotojai ir kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už psichologinio smurto darbe prevenciją.

Su patvirtinta smurto ir priekabiavimo prevencijos politika galima susipažinti ČIA.

Darbuotojai turi teisę pranešti arba pateikti skundą dėl psichologinio smurto savo arba kito darbuotojo atžvilgiu Ekskomisarų biuro atsakingam asmeniui už tokio pobūdžio skundų nagrinėjimą elektroniniu paštu (sima.sabutiene@ekskomisarai.lt).

1646