SUSIPAŽINK

ŽAIDIMO „AR JŪSŲ NAMAI – JŪSŲ TVIRTOVĖ?“ TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Žaidimo „Ar Jūsų namai – Jūsų tvirtovė?“ organizatorius (toliau – žaidimas) yra UAB „Ekskomisarų Biuras“, toliau vadinamas „organizatoriumi“. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) nustato žaidimo sąlygas. Žaidimo tikrumą ir priežiūrą, t.y. informacijos apie žaidimą ir skundų tvarkymą, priežiūrą vykdo organizatoriaus darbuotojai. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias taisykles.

ŽAIDIMO DALYVIAI

Žaidime dalyvauja asmenys, atsakę į žaidimo klausimus bei užpildę dalyvio anketą. Žaidimo dalyvis anketą gali pildyti vieną kartą.

ŽAIDIMO TRUKMĖ

„Ar Jūsų namai – Jūsų tvirtovė?“ žaidimas vyksta kovo 1 d. – balandžio 30 d.

ŽAIDIMO TAISYKLĖS IR PRIZAI

Asmuo, užpildęs žaidimo anketą, turi galimybę laimėti žaidimo organizatoriaus įsteigtus prizus: nemokamus pirmuosius tris mėnesius apsaugos paslaugų ir nuolaidą apsaugos sistemos įrengimui.

Su žaidimo laimėtojais, užpildžius duomenis, susisieks organizatorius per  10 d.d., Prizu/pasiūlymu pasinaudoti galima per 30 d. nuo pasiūlymo pateikimo. Apsaugos paslaugų prizu pasinaudoti gali tik fiziniai asmenys pasirašantys 24 mėn. terminuotą paslaugų sutartį. Apsaugos sistemos įrengimo prizu gali pasinaudoti tik fiziniai asmenys. Pasiūlymas galioja tik naujiems „Ekskomisarų biuras” klientams.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

Su laimėtojais organizatoriai susisieks asmeniškai ir susitars dėl prizų panaudojimo organizatoriaus paslaugoms.

KITOS SĄLYGOS

Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Žaidimo dalyviai sutikdami su šiomis taisyklėmis taip pat pažymi, kad susipažino su UAB „Ekskomisarų Biuras“ privatumo politika. Siekdamas vykdyti savo, kaip žaidimo organizatoriaus įsipareigojimus, tvarkysime dalyvių asmens duomenis pasiūlymo pateikimo tikslais. Duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

1646