Jūs skaitote:

Ką būtina žinoti apie apsaugos darbuotojo pažymėjimą, jo išdavimą, galiojimą ir keitimą?

Apsaugos darbuotojas – asmenis ir turtą saugantis asmuo, dirbantis saugos tarnyboje. Savo darbo metu apsaugos darbuotojas vykdo patalpų, pastatų ar teritorijų fizinę apsaugą, kontroliuoja patekimo galimybes į saugomus objektus, palaiko viešąją tvarką renginiuose ir kitais būdais užtikriną mūsų saugumą. Kad galėtų vykdyti šias funkcijas, apsaugos darbuotojas turi būti baigęs specialius kursus ir gavęs apsaugos darbuotojo pažymėjimą. Kaip tokį pažymėjimą gauti, kokia yra jo keitimo tvarka, galiojimo terminas bei kitos aktualijos aptarsime šiame straipsnyje.

Kaip gauti apsaugos darbuotojo pažymėjimą?

Apsaugos darbuotojo pažymėjimą gali gauti tik tam tikrus reikalavimus ir kriterijus atitinkantys asmenys:

  • ne jaunesni nei 18 metų;
  • deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje (pilietybė – nesvarbi);
  • turintys privalomąjį sveikatos patikrinimo dokumentą;
  • gavę apsaugos darbuotojo egzamino išlaikymo pažymėjimą.

Norint gauti egzamino pažymėjimą reikia išklausyti mokymo programą (kursus). Ją bei egzaminą sudaro teorinė (testas) ir praktinė dalys. Mokymai supažindina būsimus darbuotojus su apsaugos darbuotojo darbą reglamentuojančiais teisės aktais, apsaugos darbuotojo teisėmis ir pareigomis, atsakomybe, specialiųjų priemonių panaudojimu, asmens sulaikymo veiksmais.

Baigus  kursus ir išlaikius egzaminą (apsaugos darbuotojo testą) bei gavus egzamino išlaikymo pažymėjimą būsimas apsaugos darbuotojas turi kreiptis į savo apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Licencijavimo skyrių dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo gavimo. Rezervuoti laiką ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus galima elektroniniu būdu ePolicija.lt portale. Reikalingi dokumentai:

  • asmens tapatybės dokumentas – pasas arba ATK. Bet jei jungiatės elektroniniu būdu Jūsų tapatybė bus identifikuojama automatiškai;
  • asmeninė nuotrauka (nuotrauka reikalinga, jeigu jos nėra policijos informacinėje sistemoje, t.y. jei Jūsų asmens dokumentai yra seno pavyzdžio);
  • privalomo sveikatos patikrinimo dokumentas (047/a med. forma arba 048/a med. knygelė);
  • egzamino išlaikymo pažymėjimas.

Jeigu atitinkate visus keliamus reikalavimus ir pateikėte reikiamus dokumentus Jums bus išduotas Apsaugos darbuotojo pažymėjimas.

Bet dar nebaigus kursų ir neturint apsaugos darbuotojo pažymėjimo taip pat galima dirbti ir kaupti apsaugos darbuotojo patirtį. Tam reikia su asmens dokumentu ir med. pažyma kreiptis į AVPK Licencijavimo skyrių ir gauti 6 mėnesius galiojantį stažuotojo statusą. Apsaugos darbuotojas stažuotojas tai asmuo, dirbantis apsaugos tarnyboje ir siekiantis dirbti apsaugos darbuotoju.

Pažymėjimo galiojimas, keitimas, kita aktuali informacija

Apsaugos darbuotojo pažymėjimo galiojimas yra neterminuotas, išskyrus tuos pažymėjimus, kurie buvo išduoti iki 2018-11-01 dienos. Anksčiau apsaugos darbuotojų pažymėjimai galiojo 5 metus nuo išdavimo datos. Dabar nebegaliojančius pažymėjimus galima pakeisti laikantis panašios tvarkos, kaip ir bandant gauti naują:

kreipkitės į policijos įstaigą internetu arba atvykę į fizinį padalinį (būtina išankstinė registracija). Norėdami pratęsti pažymėjimą arba jį pakeisti pateikite tuos pačius aukščiau nurodytus dokumentus, išskyrus egzamino išlaikymo pažymėjimą. Svarbi detalė – naujas pažymėjimas išduodamas tik grąžinus senąjį.

Kokios galimybės atsiranda turint pažymėjimą? Apsaugos darbuotojo profesija

Gavus pažymėjimą tampama apsaugos darbuotoju. Kiekvienas apsaugos darbuotojas turi savo atsakomybes/pareigas ir teises, nurodomas jo pareigybės aprašyme (instrukcijoje). Pats darbo pobūdis ir profesiniai iššūkiai skiriasi ir priklauso nuo to, koks objektas yra saugomas. Dažniausiai kylantys iššūkiai yra susiję su saugomo objekto priežiūra ir saugos sistemų pritaikymu prevencijai, pažeidimų nustatymu, pažeidėjų sulaikymu.

Apsaugos darbuotojo profesija – svarbi, reikalaujanti disciplinos, drausmės ir atsakomybės. Įgiję patirties apsaugos darbuotojai gali kilti karjeros laiptais, užimti vadovaujančias pozicijas, tapti sprendimų priėmėjais savo įmonėje, prisidėti prie itin svarbių objektų apsaugos ir apmokyti kitus, būsimus apsaugos darbuotojus.

Visos pareigos, taisyklės ir susijusi aktuali informacija su bendromis profesinėmis gairėmis yra pateikiama Asmens ir turto apsaugos įstatyme.

1646